DASAR PENSWASTAAN PDF

View Homework Help – Dasar-Penswastaan from CENTER OF MGT at INTI International College Subang. Dasar Penswastaan Dasar Penswastaan. View Notes – DASAR from PA at Sekolah menengah kebangsaan bukit jambul. DASAR PENSWASTAAN Latar Belakang. Dasar penswastaan. Front Cover. Norsiah Yusof. – QR code for Dasar penswastaan. Title, Dasar penswastaan. Author, Norsiah Yusof. Published,

Author: Tasida Kile
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 10 November 2004
Pages: 50
PDF File Size: 20.28 Mb
ePub File Size: 10.59 Mb
ISBN: 234-3-90565-361-1
Downloads: 24785
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tabar

Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada tahun sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Objektif utama dasar ini adalah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kecekapan dan produktiviti, mengecilkan saiz perkhidmatan awam dan mengurangkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi serta ke arah pencapaian matlamat penyusunan semula masyarakat dengan menggalakkan penglibatan masyarakat Bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan.

Dasar Penswastaan

Bergantung kepada model perniagaan, kebiasaannya di antara 15 — 25 tahun. Pilih Bahasa Bahasa Melayu English. Syarikat SPV penswastxan membuktikan ia mempunyai keupayaan bukan sahaja untuk membina aset dan mengurus risiko tetapi juga menyelenggara aset tersebut; dan. Syarikat SPV perlu mempamerkan tahap inovasi yang sesuai yang dapat menyumbang kepada kualiti perkhidmatan yang disediakan serta memberi nilai ekonomik kepada pembeli perkhidmatan.

Penjualan ekuiti adalah pejswastaan bagi syarikat Kerajaan dan melibatkan pemindahan hakmilik serta tanggungjawab pengurusan, aset beserta atau tanpa tanggungan dan kakitangan.

  6ES5 385-8MB11 PDF

Bentuk penswastaan ini boleh melibatkan penjualan sebahagian atau keseluruhan ekuiti sesuatu syarikat. Contoh bagi kaedah ini ialah Mardec Bhd.

Melibatkan pemindahan aset yang dimiliki oleh agensi atau syarikat kerajaan kepada pihak swasta untuk membolehkan syarikat berkenaan mengambil alih dan meneruskan aktiviti komersil entiti yang telah diswastakan. Ia boleh melibatkan pemindahan sama ada ketiga-tiga komponen penswastaaan tersebut tanggungjawab pengurusan, aset dan kakitangan atau sebahagian daripada komponennya.

Penjualan aset boleh melibatkan aset yang dimiliki oleh apa jua organisasi Kerajaan sama ada syarikat atau lain-lain entiti. Kaedah ini digunakan bagi menukar taraf agensi Kerajaan menjadi sebuah syarikat di bawah Akta Syarikat dengan ekuiti syarikat dipegang sepenuhnya Kerajaan melalui Menteri Kewangan Diperbadankan.

Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membina kemudahan untuk Kerajaan seperti pejabat dan kuarters dan sebagai balasan Kerajaan akan memindah milik tanahnya kepada syarikat.

Dasar Penswastaan

Kaedah ini juga melibatkan pembangunan tanah secara daswr yang mana tanah tidak dipindah milik kepada syarikat tetapi hartanah yang siap dibangunkan akan dijual terus kepada orang awam. Pulangan kepada Kerajaan adalah dalam bentuk in-kind dan bayaran tunai.

Kaedah ini digunakan bagi penswastaan projek yang secara tradisinya dilaksanakan oleh sektor awam seperti projek infrastruktur pensaastaan kemudahan awam. Melibatkan pembinaan sesuatu kemudahan awam oleh pihak swasta dengan pembiayaan sendiri. Syarikat akan mengendalikan kemudahan tersebut bagi satu tempoh konsesi tertentu dan ianya akan diserah balik kepada Kerajaan tanpa kos di akhir tempoh konsesi berkenaan.

  ELLIN POLKKA PDF

Pihak syarikat akan dibenar mengutip caj atau fi daripada pengguna yang akan menggunakan perkhidmatan penswaataan secara tidak langsung daripada pihak perantaraan, biasanya institusi Kerajaan. Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah lebuhraya bertol, perkhidmatan rel ringan dan pembetungan.

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi |

Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membiayai pembinaan dan mengendalikan kemudahan tanpa menyerahkan aset tersebut kepada Kerajaan. Dalam tempoh konsesi, syarikat dibenar mengenakan caj kepada pengguna kemudahan atau perkhidmatan berkenaan.

Kaedah ini penswashaan penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta untuk mengurus sesuatu aktiviti atau melaksanakan perkhidmatan yang sebelum itu dijalankan sendiri oleh kerajaan secara kontrak jangka pendek.

Kaedah ini melibatkan pembayaran oleh Kerajaan bagi perkhidmatan tersebut untuk suatu tempoh konsesi dan melibatkan pemindahan kakitangan, tanggungjawab pengurusan dan aset mudah alih kepada syarikat swasta yang berkenaan.

Contoh projek dasa menggunakan kaedah ini ialah penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan perkhidmatan sokongan hospital bagi hospital Kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia.

Apakah syarat umum yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan projek PPP? Apakah kriteria kelayakan syarikat dan peneraju untuk melaksanakan projek PPP? Apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam melaksanakan projek kerjasama awam swasta PPP?