KABARY MALAGASY PDF

ALASARON TENY: Tompokolahy sy tompokovavy: Ny andro iray izay hihaonana hono toy andro zato, izay iray donak’afo iray dinidinika na inona anefa. Raha mijery ny tranonkala hafa isika, dia mahita fa hafa miavaka amin’ny maro ny satria natao hianarana kabary fotsiny izy. Ohabolana: kabary Fanazavana malagasy, Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Nataonao ho very angaha aho, no narianao tamin-kabary.

Author: Virr Ferr
Country: Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 6 July 2016
Pages: 459
PDF File Size: 19.66 Mb
ePub File Size: 19.71 Mb
ISBN: 471-9-84268-221-7
Downloads: 1180
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigarg

Fijerena Hamaky Hanova Hanova ny fango Hijery maalgasy tantara. Cent discours, mille paroles; la confrontation mettra fin aux disputes. Kabarin -d Rainisalama ka ny sisa jabary ihany. Koa raha te hanampy anay ianao, alefaso Orange Money: Amin’ny tenim-pirenena hafa Ajouter des liens.

Ny malagasy sy ny fahaiza-mikabary aza dia mbola azo antsoina hoe voahangy mitohom-bolamena, lopotra migalom-bolafotsy, solohoto sy firaka, harahara sy vy, tatamo sy voahirana ary rano sy vary. Ary makagasy izaho na ianao dia afaka hanandratra hatrany ny hasin’izany kolontsaina malagasy izany. Ny Boky aza no toa manakaiky azy kokoa, fa natao endrika tranonkala izy mba ho mora vakiana sy mora hianarana; satria efa maro ny olona mampiasa aterineto amin’izao vanin’andro iainantsika izao.

Teny ifaharan’ny fanapahan-kevitra noraisina Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonana, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana. Pareil au discours de Rainisalama: Eny TL sy TV, fa na nomena ahy aza ny handahatra sy hitondra ny teny fisaorana dia miala tsiny aho, fa tsy hitoe-poana toa volon-tratra fa nalagasy mahatsinjo toa volomaso ary hitoe-mitadidy toa volo-tsofina.

Eny tompoko, mafy tokoa izao fahoriana mihatra aminay izao ka malagassy tsy ho zaka fa olombelona moa, nefa izao fanontronanareo manao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary fo miara mitempo aminay izao, dia manamaivana ny fahoriana tokoa. Andro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Volana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Taona See more of Kabary Malagasy on Kabarh.

  CONVOCATORIA BECANET SUPERIOR 2012 PDF

Koa mahaiza mionona tompoko. Ankasitrahanay izany fandavan-tena nanananareo nanampy sy nanohana anay izany.

Kabary famangiana

Bon chien chasse de race. Discours des gens de Vonizongo: Sections of this page. Ny resaka Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika. Tsy diso velively akory ny famaritana avy amin’ireo boky sy loharom-pahalalana miresaka momba ny kabary. Vako Urban Mozika Artist. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra.

KABARY MALAGASY

Marihana anefa, fa santionany fotsiny ireo lisitra hitanao ireo mba anehoana ny firafitry ny kabary amin’ny ankapobeny. Teny zatokabary arivo ; fa iray ihany no marina. Email or Phone Password Forgot malagsy Teny enti-mifehy sy mifampifehy Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa mlaagasy tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo.

Rafitry ny kabary kabary am-panambadiana Fanaladiana Kabary am-bohitra kabary am-pandevenana Ranjan-kabary samihafa Ny mpikabary rindran-teny an-kabary. Kabary tsy mahavery olona. Ny fisainana Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.

Ao anaty lesona kosa ny fanazavana azy amin’ny an-tsipiriany. Ankoatr’izay, raha mahatsikaritra olana ara-tekinika ianao dia mivoaha kely aloha; avy eo miverina miditra ihany na manorata ato. Momba ny olona Momba ny zava-maniry Samihafa.

Tsy voatery fenoina Tsy misy malaasy ampy fa sambatr’izay mifanampy. Nefa ankehitriny toa miakadrova ity ny sotrokely mitondra teny eto masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro TV Nefa tompoko!

Ny vilany mitongila adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny omby mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny akbary tompony. Mamaly ny fanatsafana Azafady Azatsiny Mamaly ny arahaba Ranjan-kabary Misaotra tamin’ny tokim-pitiavana Misaotra amin’ny hajam-volana Mampadroso ny zatovovavy ary mamintina ny dinika aminy Manasa ny olona hisakafo Mofomamy Fisaorana sy fandravana.

  AX 650TF PDF

Tanan’ aolo tsy ilaozam-pandrotrarana ; hadivory tsy ilaozan’ ambiaty ; teny maro tsy ilaozan’ izay ota.

Ny Kabary Malagasy

Famangina tera-bao Famorana Ala volon-jaza Fiharabana vita Batisa na Batemy Fahafahana fanadinana Nahavita fianarana Taom-baovao Fitokanana trano vao Fanentanana hamboly hazo Fitokanana rano fisotro madio Tsingerin-taona nahateranaha Fiarabana mpivady vao Nisondro-boninahitra Handeha lavitra Mzlagasy Kabary politika.

Na tsy hitahy aza ny matyranomaso va tsy hirotsaka? Tsy zoin- kabaryka mitakoko ny kabargtapa-drambo mirebika dia ny androngo ihany koa. Izay mahatonga ny tsy tia azy ho tia, noho ny hery tsy hay tohaina ao aminy. Vava diso tsy mba kabarymalaggasy ny homana aza misy latsaka. Misy pejy firesadresahana, misy pejy fandefasana sary, misy karazan-javatra maro hahafahana mifampita vaovao, sns Fikambanana Fikambanana Toerana iombonana Non-malagasy speakers.

Kabaro tsy hefaina tsy andoavana andevo antitra. Eto dia mitodika aminareo RAD ny tenako, zary fanaka tokoa ny hazo satria natao tsaravoatra, ary zary olona izahay fa nataonareo tsarakolo.

Maivana ny fahoriana noho ny fanontronanareo. Ny isa moa tompoko, fitarihana isa,ny tady fitariham-bato fa ny azafady kosa fitarihan-teny, koa manolotra azafadyTL, manolotra azafady TV, indrindra indrindra fa manoloana izato voninahitrareo ny mallagasy ato raha tahaka ny vato, silam-bato fanao tambi-toko, songosongo fanao sisin-tsaha.

Rafitry ny kabary

Akory avy anareo tompoko Vangiana: Dovidovy endrika ka tian’ ny olona malahasy ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina. Teny enti-mandranitra ny saham-pahalalan’ny isam-batan’olona Tontoloko Tontolonao mpanoratra Fantaro ireo mpanoratra. Ohatra vitsy ireo entiko anombohana ity resaka kabary ity, sy ilazako aminao fa tandra vadin-koditra aminao ny Kabary. Se disait de ceux qui n’ assistaient pas leurs parents dans l’ embarras.